سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا داودی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی محمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل رحمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خوشه بندی ترکیبی ، روشی جدید در خوشه بندی می باشد که از ترکیب نتایج روشهای خوشه بندی مختلف بدست می آید. صحت ، درستی و پایداری از مشخصه های مهم یک سیستم خوشه بندی ترکیبی در مقایسه با روشهای کلاسیک خوشه بندی می باشد. یکی از مشکلات این روش ، خوش هبندی بانکهای اطلاعاتی بزرگ م یباشد که فرایند خوشه بندی را با کندی روبرو می کند. برای حل این مشکل ، استفاده از روشهای خوشه بندی توزیع شده یکی از گزینه های مناسب می باشد. سه مرحله مهم در خوش هبندی توزیع شده عبارتند از : پخش نمودن بانک اطلاعاتی نمونه ها از بخش اصلی روی چندین مرکز فرعی و سپس اجرای الگوریتم خوشه بندی ترکیبی روی هر مرکز به طور مستقل. در مرحله آخر نیز ارسال نتایج از مراکز فرعی به روی مرکز اصلی و آنالیز نتایج برای یافتن خوشه های نهایی انجام می گیرد. در این مقاله روشهایی پیشنهاد شده است که با بهبود الگوریتم خوشه بندی ترکیبی در مراکز فرعی ، در نهایت باعث کاهش درصد خطای الگوریتم و بالا رفتن سرعت خوشه بندی توزیع شده خواهد شد. نتایج بکارگیری الگوریتم خوشه بندی ترکیبی توزیعی ارائه شده بر روی چندین بانک اطلاعاتی متداول نشانگر آن است که روش ما از روشهای بررسی شد های که برای خوشه بندی توزیعی استفاده می شود ، سرعت بهتری را داراست.