سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن روائی – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنآ
مسعود صبائی – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنآ

چکیده:

برای دستیابی به قابلیت گسترش در شبکه های موردی باید راهی بیابیم که پیام های درخواست مسیر کمتری در این شبکه ها همه پخشی گردد و تا حد امکان تحرک گره های شبکه از دید دیگر گره های شبکه پنهان بماند . یک روش برای دستیابی به اهداف فوق خوشه بندی شبکه موردی است و با توجه به ذات سیار و محرک بودن گره ها در شبکه های موردی بهترین روش خوشه بندی شبکه های
موردی استفاده از معیارها و پارامتر های حرکت گره ها است و پس گرهی با کمترین تحرک در میان همسایگانش را به عنوان سرخوشه انتخاب می کنیم . روشهای موجود در این زمینه دارای تاخیر در همگرایی هستند . در این مقاله، ما یک روش جدید برای خوشه بندی در شبکه های موردی ارائه کرده ایم که سرعت همگرایی بالاتری نسبت به روش های مشابه دارد و قادر است یک سقف زمانی مشخص را برای پایان عملیات خوشه بندی رعایت نماید . شبیه سازی انجام شده نشان داده است که روش پیشنهادی در این زمینه موفق بوده است