سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد تخم چی – دانشجوی دکتری، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ع
حسین معماریان – استاد، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
حسین احمدی نوبری – دانشیار، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
بهزاد مشیری – استاد، دانشکده برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، پردیس

چکیده:

درز نگاری در پروژه های اکتشاف نفت و معدن، مطالعات ساختگاهی و زمین شناسی، از اهمیت فو ق العاده ای برخوردار است. به طور معمول، بیش از ۱۰ ویژگی درزها در صحرا برداشت می شود، این در حالیست که حداکثر دو ویژگی شیب و جهت شیب، برای طبقه بندی درزها مورد استفاده قرار می گیرند و دیگر ویژگی ها، مغفول واقع می شوند. در بررسی حاضر، از دو ایستگاه منطقه مارخیل، واقع در استان کرمانشاه، ۹ ویژگی ۱۳۰ درز برداشت شده و به رو ش های نمودار گل سرخی (استفاده از یک ویژگی درزها برای خوشه بندی آ نها )، استریونت (استفاده از دو ویژگی درزها برای خوشه بندی آنها ) و میانگین K داده (استفاده از کلیه ویژگی درزها برای خوشه بندی آنها) نسبت به خوشه بندی آنها اقدام شده است . بررسی حاضر نشان داد که با افزودن تعداد ویژگی های مؤثر در خوشه بندی، به نتایج قابل
اعتمادتری می توان دست یافت