سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

برات سامان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
شیرین خضری – دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واح
سلیمان پاسبان – دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واح
علیرضا رضوانیان – دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

خوشه بندی به عنوان یک روش یادگیری بدون ناظر در بسیاری از کاربردها توانسته است کارائی خود را نشان دهد. در این مقاله یک روش خوشه بندی فازی جدید با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ماهی های مصنوعی و بهینه سازی گروهی ذرات – (Hybrid-AFS-PSO FCM) ارائه شده است . ما این روش جدید را (Hybrid-AFS-PSO-FCM) یا (H-FCM) نامیدیم که نسبت به تقاط اولیه خوشه ها حساس نبوده و در مینیمم محلی قرار نمی گیرد. نتایج بدست آمده از انجام آزمایشات نشان داد در مقایسه با الگوریتم خوشه بندی استاندارد فازی و الگوریتم های AFS-FCMو PSO-FCM الگوریتم پیشنهادی بهتر می باشد.