سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در روش خوشه بندی مبتنی بر مورچه که با استفاده از گراف انجام می شود، تمامی داده ها به عنوان رئوس یک گراف در نظرگرفته می شوند. در ابتدا روی تمامی یال ها مقداری فرمون اولیه ریخته می شود. سپس تعدادی مورچه روی گراف حرکت می کنند. هرمورچه تمایل دارد یالی را که دارای فرمون بیشتری است انتخاب کند. یال هایی که مقدار فرمون روی آنها از یک حد آستانه کمتر باشدحذف می شوند. در نهایت تعدادی زیرگراف ایجاد می شود. هر زیرگراف نماینده ی یک خوشه است. در این مقاله روش گذشته خوشه بندی مبتنی بر مورچه که از گراف استفاده می کرد بهبود داده شده است به طوریکه از حرکت مداوم مورچه ها روی یال های کوتاه و پیدایش خوشه های کوچک بسیار جلوگیری به عمل آمده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که این روش از دقت و کارایی بهتری در مقایسه با روش پایه خوشه بندی مبتنی بر مورچه و الگوریتمk-means برخوردار است و زمان اجرایی آن بسیار کمتر از روش پایه ی خوشه بندی می باشد