سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا فکوری –
محمود فتحی –
بهروز مینایی –

چکیده:

در این مقاله، یک روش خوشهبندی و بازیابی تصویر مبتنی بر ناحیه در تعامل با کاربر پیشنهاد شده است. ابتدا با استفاده از قطعهبندی بدون ناظر، تصویر به چندین ناحیه تقسیم میشود. بدلیل تعدد نواحی بدست آمده برای کل تصاویر، با استفاده از الگوریتم ژنتیک، نواحی بدست آمده را خوشهبندی کرده تا باعث کاهش فضای جستجو برای بازیابی تصویر شود. تمایل کاربر به یک ماشین SVM آموزش داده شده تا نتایج بازیابی بهبود یابد. این کار روی پایگاه تصویر Corel آزمایش شده است.