سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نصرت ا… نصیری –
هاشم آقازاده –
محمد ناطق –
رحیم محترم قلایی –

چکیده:

در سایه هدایت و الزام سازمان جهانی تجارت، اقتصاد و بازار کشورهای مختلف به سرعت در حال پیوستن به جرگه اقتصاد باز، تجارت آزاد و بازار جهانی
است. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای دنیا بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود و این
شرکت ها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهانی پیدا می کنند، دولت ها با تدایبر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این
شرکت ها برمی آیند تا رقابت پذیری آنها را به گونه ای بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای رقابتی دنیا را بدست آورند. یکی از روش هایی که بنا بر
مطالعات انجام شده در اکثر کشورهای دنیا تجربه موفقی در افزایش توان رقابتی شرکت های کوچک و متوسط از خود برجای گذاشته، خوشه سازی این
شرکت ها در قالب خوشه های صنعتی بوده است.
در ایران هم مانند سایر کشورهای دنیا، حجم وسیعی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه صنعتی توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود،
ولی فرق اساسی که در این زمینه به چشم می خورد، مشکلات فراوان شرکت های کوچک و متوسط ایران در داخل کشور و عدم توفیق آنها در ورود و رقابت
در بازارهای رقابتی جهان و در نتیجه رشد ناچیز صادرات غیر نفتی کشور می باشد. با توجه به اینکه ایران در آستانه پیوستن به سازمان جهانی تجارت می
باشد، به نظر می رسد کل اقتصاد ایران و به خصوص شرکت های کوچک و متوسط با چالش های عمده ای روبرو شوند. بر این اساس تدابیر ویژه ای لازم
است تا در این برهه حساس از فرصت ها استفاده بهینه ای بعمل آمده و از تهدیدها بطور قابل ملاحظه ای کاسته شود.
در این مقاله با نگاهی مختصر به مفهوم و اقدامات سازمان جهانی تجارت، آن دسته از فرصت ها و تهدیدها را مورد تاکید قرار داده ایم که در اثر
پیوستن کشورهایی مثل ایران به این سازمان برای شرکت های کوچک و متوسط مطرح می شوند. سپس مفهوم، مزایا و مشکلات شرکت های کوچک و
متوسط را بطور کلی و در ایران بررسی نموده ایم. در بخشی دیگر مفهوم، ویژگی ها و مزایای خوشه سازی را مطرح کرده ایم.
در نهایت با توجه به مشکلات شرکت های کوچک و متوسط، تهدیدات و فرصتهایی که پیوستن به سازمان تجارت جهانی پدید می آورد، و منافعی که
خوشه سازی می تواند برای این شرکت ها به دنبال داشته باشد، خوشه سازی را به عنوان یک راهکار اساسی جهت افزایش رقابت پذیری شرکت های کوچک
و متوسط در ایران پیشنهاد نموده ایم.