مقاله خوشه هاي علم و فناوري؛ به سوي يک نظريه عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۱۶ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: خوشه هاي علم و فناوري؛ به سوي يک نظريه عمومي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشه صنعتي
مقاله خوشه علم و فناوري
مقاله صرفه هاي اقتصادي
مقاله فناوري برتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل انگيزان سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحول در ابعاد متفاوت زندگي بشر بود. تغيير و تحول در نگرش بر چگونگي مکان يابي صنايع و برنامه ريزي صنعتي در کنار اهداف توانمندسازي و رقابت پذيري بين المللي، مسير نظريات و برنامه ريزي هاي صنعتي و منطقه اي را به راستاي نگرش خوشه اي هدايت نمود. اين مطالعه با روشي قياسي و تطبيقي و با استفاده از تجارب متفاوت صورت گرفته جهاني از اجراي برنامه هاي خوشه اي در صنعت و فناوري، ضمن جمع بندي و ارايه مجدد نظريات در خصوص خوشه هاي صنعتي، علم و فناوري، به بيان يک دست ادبيات مربوطه در راستاي ارايه نظري مدل خوشه هاي صنعتي، علم و فناوري برآمده است. هدف اين مطالعه، همگون سازي نظريات پراکنده و گاه متناقض در خصوص موضوع بوده و مهم ترين دست يافت آن چارچوب مشخص تشخيصي براي تفکيک انواع خوشه است.