مقاله خيام پژوهي با تکيه بر جهان معاصر عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: خيام پژوهي با تکيه بر جهان معاصر عرب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيام
مقاله مغرب زمين
مقاله ادب عربي
مقاله عرب معاصر
مقاله ادب فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني نيا ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين گفتار فزون بر شرح مختصري درباره خيام، زندگي، آثار و جايگاه علمي و ادبي او، از مسايلي چون جايگاه خيام در مغرب زمين، نقش اروپاييان، بويژه فيتز جرالد در بلند آوازه نمودن خيام و رباعيات او، سخن به ميان مي آيد.
همچنين از تاثير پذيري خيام از شعر و ادب عربي و اثر گذاري رباعيات و انديشه او بر شعر و ادب معاصر عرب، ميزان و گستره شيوع رباعيات خيام در جهان عرب، جايگاه خيام در ادب معاصر عرب، ترجمه ها و شروح رباعيات خيام در زبان عربي نيز بحث مي گردد و در پايان يافته هاي پژوهش در يک جمع بندي مختصر ارايه مي گردد.