مقاله خيرالنسا بيگم، ملقب به مهد عليا (اصل و نسب، موقعيت و مناصب، اقدامات و سرانجام او) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مسكويه از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: خيرالنسا بيگم، ملقب به مهد عليا (اصل و نسب، موقعيت و مناصب، اقدامات و سرانجام او)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاه محمد
مقاله خيرالنسا بيگم
مقاله حمزه ميرزا
مقاله شاه شجاع
مقاله پري خان خانم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كلكناري حرمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان سلطنت شاه محمد خدابنده (۹۸۵ تا ۹۹۶ هـ. ق.) يكي از شوم ترين دوره هاي تاريخ ايران است، زيرا ايران هم از بيرون و هم از درون، در خطر تجزيه و نابودي قرار گرفت. از بيرون، هجوم سپاهيان عثماني از مرزهاي غربي و هجوم ازبكان از مرزهاي شمال شرقي و شرق، و از درون هم، روساي مقتدر قبايل قزلباش، كه هر چند با يكديگر سازش نداشتند، ولي در اين خصوص در برابر زن جاه طلب و مغرور و خودخواه شاه محمد، يعني خيرالنسا بيگم كه به عنوان مادر چهار شاه زاده صفوي زمام امور را در دست گرفته بود، جبهه گيري مي کردند و روز به روز بر عصيان خويش مي افزودند؛ و اين عصيان و سركشي سران قزلباش، لجاجت و سرسختي مهد عليا را به همراه داشت، به طوري كه سران قزلباش، سرانجام، به سال ۹۸۷ هـ. ق. به حرم سراي سلطنتي هجوم بردند و همسر شاه (خيرالنسا بيگم) و مادر بي گناهش را به قتل رسانيدند، در حالي كه شاه محمد ناتوان هم چنان به اين صحنه دل خراش مي نگريست و دم برنمي آورد.