سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
شهرزاد شرافت – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعات کانی شناسی در دو نقطه از اسکارنهای ایران مرکزی (فشارک و شیرکوه) نشان میدهد، کانی کمیاب کلینتونیت در همایندی با اسپینل، کلینوپیروکسن و زوویانیت، گارنت و کلسیت کل گرفته است با در نظر گرفتن گامه های کانی سازی اسکارن و روابط کانیابی بویژه اسپینل – کلینتونیت متحمل تریننحوه شکل گیری این کانی بهخرج اسپینل بوده است یعنی:
CO2 + کلینتونیت = H2O + کوارتز + کلسیت + اسپینل