سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سادات رضوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشکده برق و کامپیوتر د
فتانه تقی یاره – عضو هیئت علمی دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه تهران
فرناز قوامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار دانشکده برق و کامپی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل موجود در نظریه ی بازیها، جمع اوری اطلاعات به دست امده و استفاده از آنهاست. این موضوع به خصوص در بازیهای تکرار شونده بسیار پر کاربرد است. در بازیهای تکرار شونده بازیکن با پردازش نتایجی که در بازیهای قبلی به دست اورده اطلاعات مفید و موثر رااستخراج کرده و در تصمیم گیری های بعدی به کار می گیرد. در حقیقت داده کاوی می تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در ایجاد یک پایگاه دانش معتبر برای بازیکنان در نظریه ی بازی ها به کار گرفته شود.
در این مقاله به تاثیر داده کاوی در جمع آوری اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری هایی که بر اساس نظریه ی بازی ها انجام می شود می پردازیم. در راستای تحقق این هدف، ابتدا بعضی از تکنیک های موجود داده کاوی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و یک تکنیک مناسب برای جمع آوری اطلاعات انتخاب کردیم و آن را بر روی مجموعه داده های موجود اعمال کردیم.
نتایج آماری نشان میدهدکه سرعت حل مسائل در حالتی که به کمک روشهای داده کاوی، داده های مفید را استخراج کرده ایم، بهطور معنی داری بیشتر است. به این ترتیب روش های داده کاوی در حل مسائل از طریق جمع آوری اطلاعات مفید و مختصر کمک می کند.