سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی هوش مصنوعی مشهد
محیا عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی هوش مصنوعی مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت علمی مشهد

چکیده:

سیستمهای ایمنی مصنوعی AIS یک روشه وشمند محاسباتی جدید است که از سیستم ایمنی بدن الهام می گیرد و ا زمدلهای طبیعی برای حل مسائل درزمینه های متفاوت استفاده می کند عمده ترین کاربردهای AIS درزمینه داده کاوی دسته بندی و خوشه بندی است ابتدا داده های آموزش به فضای آنتی بادی و موارد مجهول به فضای آنتی ژن نگاشت می شوند یعنی ویژگیهای داده های معلوم ویژگیهای آنتی بادی ها هستند سپس این مراحل طی می شوند گام تولید آشکارسازها با استفاده از توابع آشوبناک و گام شناسایی که قرابت آنتی ژن های موجود با اشکارسازهای باقیمانده سنجیده می شود تا داده های آزمون آنتی ژن ها به دسته های خودی و غیرخودی تقسیم شوند دقت این روش ۹۸٫۰۹ و صحت آن ۹۸٫۵۸ می باشد و به حافظه کمی برای آشکارسازها نیاز دارد.