سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غفاری نژاد – دانش
محمدکاظم اکبری – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

در سال های اخیر برای توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده تجارت الکترونیک گرایش قابل توجه ای به روش های مبتنی بر سرویس مانند وب سرویس ه و معماری باز سرویس هایگرید مشاهده شده است. ظهور فراهم کنندگان سرویس های کاربردی که سرویس های داده کاوی ارایه می کنند را می توان به عنوان یک گزینه مناسب برای سازمان هایی که دارای محدودیت هایی درنرم افزارهای داده کاوی و منابع محاسباتی هستند و می خواهند از دانش موجود در سازمان خود استفاده کنند در نظر گرفت. از دیدگاه فناوری معماری باز سرویس های گرید می تواندبه عنوان بستری کارآمد و مناسب برای پشتیبانی از فراهم کنندگان سرویس های کاربردی باشد. در اینمقاله ما به تشریح اصول طراحی و نحوه پیاده سازی یک معماری نرم افزاری جدید مبتنی بر سرویس زیر ساختاری جدید به منظور انجام داده کاوی توزیع شده برای تجارت الکترونیک بر روی گرید پرداخته ایم. این معماری بر روی Globus Toolkit پیادهسازی شده است و از OGSA-DAI برای دسترسی به منابع داده بر روی گرید استفاده می کند. تحلیل کارایی انجام گرفته بیانگر کارایی معماری ارایه شده برای انجام داده کاوی توزیع شده برای تجارت الکترونیک و بر روی حجم بالای داده است.