سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ندا افقری –
حامد طاهری –
محمدحسین سرایی –
حمیدرضا صفوی –

چکیده:

همانطور که می دانیم آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که می تواند سرمنشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار بگیرد با افزایش جمعیت و توسعه قسمتهای مختلف کشاورزی و صنعت که نیاز روزافزون به منابع آب را نیز به دنبال داشت، ناپایداری بسیاری در مدیریت سنتی منابع اب به ویژه در مقیاسهای بزرگ نظیر حوضه آبریز مشاهده گشت. بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آب، ناشی از چرخه آب شناسی و محدودیت طبیعی منابع آب بوده و بخش دیگر تأثیر گذاری اقدامات و فعالیتهای انسانی بر روی منابع آب است که جملگی زمینه ساز چالشهای سنگینی در امر بهره گیری از منابع آب شیرین گشته است. از طرف دیگر مدیران ما در این بخش با حجم بسیار زیاد از داده های جمع آوری شده با خصوصیات بسیار متنوع و با روابط پیچیده در بین آنها مواجه هستند که آنالیز و مدیریت آنها به وسیله ی تجزیه و تحلیلهای تجربی و آماری ، امری دشوار و در بسیاری از حوزه ها عملاً ناممکن می باشد. داده کاوی یک فناوری توانمند در مدیریت و سازماندهی اطلاعات با حجم بالا می باشد هدف از این مقاله شناخت مساله مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی و تبدیل آن به یک مساله داده کاوی مکانی – زمانی است حوضه آبریز گاوخونی بدلیل تنوع موجود در منابع و مصارف آب، وجود تبادلات کمی و کیفی گسترده بین آبهای سطحی و زیرزمینی و بخصوص در آستانه بحران کم آبی قرار گرفتن این حوضه، ( در دوره ۸۰-۱۳۷۸) و همچنین دوره اخیر به عنوان نمونه انتخاب گردید و در این مقاله به بررسی و تهیه مدل مفهومی از چگونگی استفاده از داده کاوی مکانی – زمانی در جهت مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی حوضه نمونه پرداخته می شود.