سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهنام شهائی – کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت و بهرو
دکتر علی رجب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و ب

چکیده:

Business Process Redesign (BPR) is undertaken to achieve order-of-magnitude improvements
over ‘old’ form of the organization. Practitioners in the academia and business world have
developed a number of methodologies to support this competitive restructuring that forms the
current focus of concern, many of which have not been successful. This paper suggests the use of
Data Mining (DM) as a technique to support the process of redesigning a business by extracting
the much-needed knowledge hidden in large volumes of data maintained by the organization
through the DM models.
In this paper, designing a mix model for developing BPR project is rendered. The proposed
DM/BPR framework transforms the old business into a new prospect oriented business
organization by carefully re-engineering the old system incorporating the new discovered
knowledge which helps the manager to make wise and informed business decisions in the area of
accountability, business change management expertise, business process analysis, business model
design, business model implementation and others .