سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا عدالتی – کارشناس ارشد آکچوئری از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس آکچوئری مدیریت ط
حسن رضا عباسیان فر – کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و معاون اداره تدوینن مقررا

چکیده:

با افزایش تکنولوژی و امکان ذخیره سازی حجم عظیم اطلاعات در بانک های اطلاعاتی، استفاده از داده کاوه به عنوان فرایند کشف الگوهای گوناگون در داده ها در حال افزایش است و به یک موضوع مهم در حوزه های مختلف از جمله صنعت بیمه تبدیل شده . در این میان رشته شخص ثالث اتومبیل با اختصاص ۴۳ درصد از حق بیمه های دریافتی و ۵۷ درصد از خسارت های پرداختی صنعت بیمه مهم ترین رشته بیمه ای کشور محسوب می شود. از آنجاییک داده کاوی بیشتر به کاربرد ها و اهداف مورد نظر محقق، مدیر و یا ناظر توجه دارد تا به ماهیت داده ها و اطلاعات، تشریح کاربردهای و بکارگیری آن در تصمیم سازیهای صنعت بیمه مفید و ضروری است. در این مقاله، با معرفی مختصر صنعت بیمه بالاخص بیمه اتومبیل به بررسی تکنیک های داده کاوی در بخش های مختلف و مسائل پیش روی صنعت بیمه بالاخص مسئله تعیین حق بیمه خواهیم پرداخت.
در این میان به علت اهمیت نقش کلیدی بانک های اطلاعاتی در انجام مراحل داده کاوی و راه اندازی بانک اطلاعاتی یکپارچه صنعت بیمه کشور (سیبا بخش بیمه های اتومبیل) این بانک اطلاعاتی را بررسی و کاربرد آن را در تعیین حق بیمه مناسب با استفاده از تکنیک های داه کاوی بیان می کنیم.