سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین امیری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

داده کاوی علم پایش داده ها و استخراج اطلاعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از یک پایگاه داده بسیار بزرگ و پیچیده می باشد . از طرف دیگر همیشه از فرآیندهای مختلف داده ها ی بسیاری دردسترس است که با کاوش این داده ها با استفاده از تکنیکهای تجزیه و تحلیل آماری می توان کیفیت را بهبود و سود آوری را افزایش داد . این مقاله به ارتباط تنگاتنگ کنترل کیفیت آماری و داده کاوی اشاره می کند و با ذکر نمونه هایی نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از این دو علم در کنار یکدیگر، بسیاری از مشکلات کیفی را حل کرد . همچنین در این مقاله با استدلالی منطقی ، نمودارهای کنترل در فاز ۱ به عنوان یک ابزار آماری داده کاوی برای پایش داده ها معرفی می شود .