مقاله دادگاه هاي مالکيت فکري در کشورهاي جنوب شرقي آسيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: دادگاه هاي مالکيت فکري در کشورهاي جنوب شرقي آسيا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالکيت فکري
مقاله مالکيت هاي ادبي و هنري
مقاله مالکيت صنعتي
مقاله اختراع
مقاله دادگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبا سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لزوم ايجاد دادگاه هاي مالکيت فکري از جمله مباحث روز مجامع حقوقي است به گونه اي که تاکنون چند کنفرانس بين المللي در اين ارتباط برپا شده است. اما روند ايجاد اين مراجع در کشورهاي جنوب شرقي آسيا محسوس تر است. در حالي که سنگاپور بيشتر به مباحث  مالکيت هاي ادبي و هنري تمايل نشان مي دهد در ژاپن و کره مانند بسياري از کشورهاي اروپايي، مالکيت صنعتي از اهميت بيشتر برخوردار است. اين سونامي که مرکز ثقل آن را مي توان در کشورهاي عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسيمي از خود را به ايران آورده است. پيش بيني امکان طرح دعاوي مالکيت صنعتي در مراجع دادگستري در قانون۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ با در نظر گرفتن صلاحيت دادگاه هاي تجاري در رسيدگي به اين دعاوي در لايحه آيين دادرسي تجاري تا اندازه اي تکميل شد. با وجود اين عدم لحاظ مقرره اي در خصوص لزوم وجود کارشناسان متخصص در زمينه مالکيت فکري مي تواند نقصي عمده در اين لايحه بشمار آيد.