مقاله دارابگرد از گذشته تا پايان عصر ساسانيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در تاريخ از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: دارابگرد از گذشته تا پايان عصر ساسانيان
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارابگرد
مقاله شهرستان داراب
مقاله فارس
مقاله تاريخ هاي محلي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف جمالي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان داراب كه در زمان هاي گذشته «دارابگرد» يا «دارابجرد» ناميده شده است، از كهن ترين شهرهاي ايران و جهان محسوب مي گردد. سابقه تمدن در ناحيه دارابگرد بر مبناي اكتشافات باستان شناسي، به هزاره هاي ششم و پنجم قبل از ميلاد، مقارن با عصر سفال نخودي و همزمان با تمدن هاي سيالك دوكاشان و تپـه شهداد كرمان مي رسـد. بناي شهـر قديم دارابگـرد بر مبناي تاريخ اساطيري ايران به داراب شاه هشتمين پادشاه سلسله كياني ايران كه در ادبيات پهلوي و اسلامي از او به نام داريوش بزرگ ياد شده، نسبت داده اند. اين شهر در عصر هخامنشي بزرگترين ناحيه آبادان شرق پارس بوده است. در دوران اشكاني داراي حكومت نيمه مستقل بوده كه امراي آن از شاهان پارس اطاعت مي كردند. دارابگرد در اوايل سده سوم ميلادي به عنوان مقر و اولين پايتخت سرسلسله ساسانيان اهميت ويژه اي كسب نمود. پس از آن در تمام دوران ساسانيان اين شهر مورد توجه اين خاندان بوده و حكومت آن پيوسته در اختيار شاهزادگان و درباريان ساساني قرار داشته است. ضرابخانه بزرگ شهر دارابگرد تا چند قرن پس از سقوط ساسانيان فعاليت داشته است. شهر دارابگرد در سال ۲۳ ﻫ.ق بر اثر تهاجم سپاهيان اسلام به كنترل سرداران عرب درآمد.