مقاله داروها و شيردهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: داروها و شيردهي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيردهي
مقاله داروها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانمنش الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف دارو در دوران شيردهي شايع است و معمولا از پزشکان در مورد ايمن بودن مصرف داروهاي نسخه شده يا آزاد و حتي داروهاي گياهي و مواد داراي ممنوعيت نسبي مانند توتون و الکل در دوران شيردهي سوال مي شود. در زمينه نحوه مصرف دارو در شيردهي عوامل مربوط به مادر، شيرخوار و دارو دخالت دارند. در صورت ضرورت مصرف دارو براي مادر، مي توان از روش هايي براي کم کردن تماس شيرخوار با دارو استفاده کرد. در اين مقاله داروهاي مورد استفاده بر اساس بيماري ها دسته بندي شده و در مورد عوارض جانبي و يا ميزان بي خطر بودن آنها بحث شده است.
انتظار مي رود پس از مطالعه خواننده بتواند:
عوامل موثر بر انتقال دارو در شير را بشناسد و توضيح دهد.
روش هاي به حداقل رساندن اثر دارو بر شيرخوار را بشناسد و توضيح دهد.
داروهاي مجاز در شيردهي را بشناسد و بتواند آنها را به نحو مناسبي تجويز کند.
بتواند با مادر شيرده در مورد داروهاي مجاز در شيردهي مشاوره نمايد.