مقاله داستان کوتاه ميني ماليستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: داستان کوتاه ميني ماليستي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميني ماليسم
مقاله داستان کوتاه
مقاله ايجاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرپور زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميني ماليسم يا کمينه گرايي جنبشي هنري و ادبي است که خاستگاه آن را آمريکاي پس از جنگ ويتنام دانسته اند. اين جنبش که ابتدا در هنرهاي ديداري شکل گرفت، همواره تداعي کننده مفهوم کم و کوتاه بودن و يا استفاده حداقلي از ابزارهاي بيان هنري و در واقع نوعي «کاهش» بوده است. اين مقاله به بررسي داستان کوتاه ميني ماليستي پرداخته است. به اين منظور، ابتدا پيشينه ميني ماليسم به عنوان جنبشي هنري و سپس جنبشي در داستان نويسي بررسي شده است. در ادامه، ماهيت داستان ميني ماليستي تشريح، و سپس ويژگي هاي اساسي اين نوع داستان ازقبيل زبان، شخصيت پردازي، طرح داستاني و… بيان شده است.