سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رستگار – کارشناس نت

چکیده:

امروزه تحلیل روغن به عنوان یک روش پذیرفته شده برای پیاده سازی نظام نگهداری بر مبنای وضعیت در مو رد تجهیزاتی که دارای روانکار م ی باشند مورد استفاده م یباشد. از آنجایی که بدون داشتن یک نظام مناسب و پیروی از یک خط مشی صحیح بسیاری از مزایای این روش قابل استفاده نم ی باشد در این مقاله سعی شده است یک نظام و خط مشی کلی پذیرفته شده که در بسیاری از برنام ه های تحلیل روغن قابل استفاده است و کلیدهایی برای موفقیت در اجرای نظام تحلیل روغن ارایه شود.