سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه گرامی – دانشجوی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان اسلامی از کرامت خاصی برخوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد . اما با توجه به آیات و احادیث مختلف می توان بیان کرد که تمام آنچه روی زمین وجود دارد از جمله کوهها،دریاها،گیاهان و حیوانات دارای حقوق هستندوانسان تمام مخلوقات را زیر سیطره خود داردواز آنها به نفع خود بهره برداری می کند و بسی مایه شگفتی است که اسلام هزار و چهارصد سال پیش با لطافت و دقت به مسئله حقوق حیوانات پر داخته در حالی که انجمن های حمایت از حیوانات سراسر دنیا چند سالی بیش نیست که به این مسئله توجه کرده اند و در این مقاله که تنها قطره ای از دریاست،به موضوعاتی از قبیل : دامداری در اسلام،حلیت و حرمت حیوانات،ذبح شرعی آنها،علم و شعوروآگاهی آنها نسبت به محیط پیرامو نی شان،تفکر در خلقت و آفرینششان و در پایان نیز به منشور حقوقی حیوانات از دیدگاه اسلام پرداخته است و هریک ازعناوین دراصل مقاله توضیح داده شده اند که بیان همه آنها اهمیت دام و دامپزشکی را در دین اسلام نشان می دهد