سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نجفی –
مزدک رازی –
اسماعیل بابایی –

چکیده:

عمل غده تیروئید ساخت هورمونهای تیروکسین و تیرویدوتیرونین است . هورمونهای تیروئیدی متابولسیم پروتئینها، لیپیدها و کربوهیدراتها را تحت تاثیر قرار میدهند . سلولهای پارافولیکولر کلسیتونین ترشح کرده که عمل آن کاهش کلسیم خون است . ساختارهای بافتی غده تیروئید مورد مطالعه قرار گرفت . برای این مطالعه از ۴ قلاده سگ جوان بومی آذربایجان غربی استفاده شد . نمونه های غده تیروئید در فرمالین ۱۰ درصد ثابت شده و بعد از انجام مراحل پاساژ بافتی، قالبگیری و تهیه برشهای ۵ الی ۷ میکرومتر و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند . غده تیروئید توسط کپسول نازکی از جنس بافت همبند متراکم نامنظم احاطه شده بود که تیغه هایی از آن بداخل پارانشیم غده تیروئید وارد و آن را به یکسری لوبول تقسیم کرده بود . بافت غده تیروئید تشکیل شده بود از یکسری دوایر میکروسکوپیک بنام فولیکولهای تیروئیدی . فولیکولهای تیروئیدی توسط بافت پوششی مکعبی تا سنگفرشی ساده پوشیده شده بودند . در قسمت مرکزی فولیکولهای تیروئیدی ماده ژ لاتینی بنام کولوئید وجود داشت . سلولهای فولیکولی ساختارهای کاملا مشخصی داشته و هسته آنها در قاعده سلول قرار داشت . سلولهای پارافولیکولر یا سی – سلها سیتوپلاسم روشن داشته و بصورت سلولهای انفرادی در فولیکولهای تیروئیدی وجود داشتند . ساختار بافتی غده تیروئید شب یه غده تیروئید انسان و سایر حیوانات اهلی بود اما سلولهای پارافولیکولر در سگ سیتوپلاسم روشنی را داشتند.