سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مژگان فتحیان پور – کارشناس ارشد اقتصاد، بخش مطالعات اقتصادی شرکت تکلات توس مشهد

چکیده:

تحول می تواند نشانه رشد و بالندگی باشد و مجموعه ای که شاهد تحول است، قطعا رویکرد های سازنده ای را در کارنامه پیشرفت می بیند، تحول در ذات خود، نوعی ارتقای منزلت همراه دارد و اگر چنین نمی بود، هرگز پیشرفت را نتیجه تحول نمی دانستند، از طرفی به عقیده برخی از صاحب نظران عدم ثبات مدیریت موجب ایستابی و رکود یک سیستم می شود، زیرا مدیران، طرح ها و برنامه های پیشنهادی را با مدت محدود و کوتاه مدت مدیریت خود می سنجند وبنابراین در قبول و اجرای آن مردد می مانند. البته اگر مجموعه هدفمند باشد و برنامه ها و استراتژی های خود را به درستی از پیش تعیین کرده باشد، تغییر مدیریت نیز وقفه و یا خللی در روند اجرای برنامه های پیش بینی شده ایجاد نخواهد کرد.
مدیران عصر دانایی مطلع هستند که نمی توانند در ده سال اینده، شرکت خود را طوری اداره کننده که در ده سال گذشته کرده اند و معتقدند برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزد.
در اینراستا مقاله موجود دانایی محوری در سازمان ها و نقش تحقیق و توسعه در آن که از اهداف برنامه چهارم توسعه است را هدف قرار داده است. در باب روش شناسی این تحقیق می توان گفت پژوهش حاضر از جمله پیمایشهای توصیفی – تحلیلی تلقی شده و در عین حال کاربردی به حساب می آید. بحث کاربردی بودن پژوهش هم ا زآنجا سرچشمه می گیرد که درپایان کار ، رهنمودهای کلی منطبق با استنتاج های آماری ارائه شده است که می تواند در جهت حل گروهی از مشکلات این کار، راهگشا باشد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که:
اقتصاد دانایی، روند عرضه محصولات علمی را گسترش می دهد،لذا هنر کارگزاران سیاسی، بایستی تنها ایجاد ارتباط منطقی بین عرصه و تقاضا در بازار علم باشد، بازاری که مانند سایر بازارها نیاز به تحول و دگرگونی دارد.