سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

حسین قریب –

چکیده:

قبل از ورود به بحث باید به این نکته پرداخته شود که ج.ا.ا با پنج موضوع استراتژیک مواجه است که گذر از آن ها دلالت بر تثبیت ، بقاء و پیشرفت آن خواهد داشت. موضوعات بنیانی بزعم اینجانب عبارتند از رشد اقتصادی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، مرزها و نوع رابطه مندی دولت و گروه های اجتماعی و اقتصادی، نحوه تعامل با محیط بیرونی. تمرکز این نوشتار تحقیقی مشخصا حول موضوع پنجم می باشد که در صدد تبیین نحوه و نوع تعامل می باشد. از آنجا که دامنه بحث بسیار وسیع و گسترده است، اساس و پایه بحث به تبیین رابطه یکی از مصادیق بارز محیطی یعنی ساز و کارهای جهانی شدن و حوزه امنیت اقتصادی ج.ا.ا اختصاص دارد. این نوشتار مبتنی بر فصول مختلف و نتیجه گیری است که در اینجا اجمالی از مباحث مطروحه ارائه می گردد.