سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه داودآبادی – آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مازیار پالهنگ –

چکیده:

درک متن میتواند شامل فرآیندها و کاربردهای متفاوتی باشد.یکی از کاربردهای سیستمهای درک، درخواست انجام کنش ١ در مواجهه با جملات امری است که در سیستمهای محاورهای ٢ و رباتیک کاربردهای زیادی دارد. پیش از این کارهایی در مورد پردازش زبانفارسی انجام شده است ولی به موضوع درک متن و انجام عملی پس از آن، کمتر پرداخته شده است. دانا سیستمی است که پس از دریافت یک جمله فارسی و تحلیل نحوی و معنایی جمله، ساختار ویژگی و قاب حالت جمله دریافتی را میسازد و قادر به انجام فرامین کاربر و پاسخ به پرسشهای او است. در این مقاله ساختار این سیستم تشریح شده است