سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شقاقی مقدم – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
علی رحمانی – کارشناس ارشد – دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد

چکیده:

عکس العمل یک مجموعه به شرایط محیطی اعمال شده به آن نتیجه واکنش اجزاء داخلی آن مجموعه می باشد که در کنار هم و به طور پیوسته در تبادل با یکدیگر می باشند. برای این که قادر باشیم رفتار یک مجموعه را تحت شرایط مختلف بررسی نماییم می بایست نگاهی دقیق تر و سیستماتیک به مجموعه داشته باشیم و مدلی مناسب از آن استخراج نماییم . روش باند گراف که به منظور مدلسازی سیستم های پویا و دینامیک مورد استفاده قرار می گیرد، هدف خود را استخراج مفاهیم اصلی و بنیادی یک مجموعه قرار میدهد. این مفاهیم تعریف دقیق ریاضی ومنطقی دارند که برای هر سیستمی قابل استفاده می باشد. در این مقاله نویسنده سعی کرده است مفاهیم بنیادی روش باند گراف را به سیستم دانشجو و دانشگاه بسط داده تا با نگاهی دقیقتر درباره چگونگی عملکرد دانشگاه درسیر پیشرفت دانشجو بحث گردد. در راستای انجام این پروژه پرسش نالمه هایی حاوی سوالات مکفی برای استخراج مدل باند گراف در چند دانشگاه کشور پخش شده تا نظرات و دیدگاههای دانشجو و چگونگی پاسخ دانشگاه به این خواسته ها مورد بررسی قرار گیرد.