سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با رشد روزافزون جمع یت و افزایش نیازها، مسأله بحران آب و مدیریت خشکسالی امروزه در جوامع مختلف دنیا بیش از هر زمانی نیاز به توجه دارد . پایش خشکسالی، یکی از ارکان مدیریت خشکسالی است که بوسیله آن می توان روند خشکسالی را در یک منطقه معین بدست آورد. اساس پایش، بررسی مشخصات خشکسالی های بوقوع پیوسته در یک منطقه است )زمان شروع، خاتمه، شدت و دوره بازگشت ( نتایج بدست آمده از پایش جهت پیش بینی خشکسالی و بدست آوردن دیدگاه کلی از وضعیت اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه و تعیین نقاط آسیب پذیر مفید است . در این مطالعات، دو شاخص میانگین متحرک سه ساله و بارش مؤثر بعنوان دو شاخص اقلیمی مورد توجه قرار گرفته است . جهت انجام محاسبات، از آمار بارندگی استان لرستان استفاده شده است . علاوه بر تحلیلهای نقطه ای که شامل تعیین شاخص های خشکسالی در ایستگاه های اندازه گیری می باشد، ارزیابی منطقه ای نیز مد نظر قرار گرفته است . در ارزیابی منطقه ای، نقشه های همدوره بازگشت خشکسالی توسعه داده شد ه اند.