مقاله دانشگاه كارآفرين، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: دانشگاه كارآفرين، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله دانشگاه كارآفرين
مقاله نوآوري فناورانه
مقاله نظام ملي نوآوري
مقاله توسعه (اقتصاد) مبتني بر دانايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح راد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي ياري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقق توسعه مبتني بر دانايي كه از محورهاي اصلي چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه كشور است، نيازمند تشكيل و توسعه نظام ملي نوآوري به عنوان هادي و تسهيل كننده نظام مند تحقق نوآوري در سطوح كلان، ميانه و خرد در جامعه است. اين نظام با محوريت و بر پايه دانشگاه كارآفرين به عنوان نسل سوم دانشگاه ظهور و بروز پيدا مي كند. بدين ترتيب، با بروز تحول در دانشگاه هاي سنتي و پذيرش نقش توسعه اقتصادي، دانشگاه کارآفرين علاوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نوآوري فناورانه به ويژه در فضاي فناوري هاي پيشرفته مي گردد و از اين طريق پايه هاي نظام ملي نوآوري مستحکم و زمينه براي تحقق توسعه مبتني بر دانايي فراهم مي شود. اين امر در کشورهاي مختلف دنيا و مستقل از فرهنگ و بوم داراي نمونه هاي موفق فراواني است که بر پايه مفاهيم ياد شده به برخي از آنها مي پردازيم.