سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.
فروغ درودگرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی و دانشجوی دوره دکترا

چکیده:

توسعه یعنی فرآیند بهبود با توجه به مجموعه ای از شاخصها، معیارها و ارزشها . مفهوم توسعه یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین مسائل و چالش ها در میان کشورهای جهان و بخصوص کشورهای در حال توسعه (جهان سوم ) مانند ایران می باشد. دستیابی به توسعه اگر چه کاری مشکل و پیچیده است، اما غیرممکن نیست و نباید از تلاش در راه رسیدن به آن مأیوس شد . یکی از راههایی که در حال حاضر به عنوان موتور محرک توسعه در دنیا مطرح است،توسعه از طریق ایجاد، گسترش و حمایت از دانشگاه کارآفرین می باشد.
در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی ازکارآفرینی و توسعه و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها، بیان مختصری از تعاریف، اهمیت و ضرورت ونقش دانشگاه کارآفرین در توسعه مطرح می گردد . در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث ونتیجه گیری،کاربردهای مدیریتی، و پ یشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.