سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهرداد محّمد پور شاطری – تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی- باشگاه پژوهشگران جوان تبریز

چکیده:

تحّول اقتصادی یکی از برنامه‌ها و اهداف کلّیۀ کشورها می‌باشد. از نظر اقتصاددانان و صاحب نظران و دانشمندان، کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی‌آورند و توسعه می‌بخشند. کارآفرینان با بکارگیری تکنولوژی‌های جدید و شیوه‌های نوین، سریع‌تر و کم هزینه‌تر نیازهای جامعه را به نحو احسن برآورده می‌سازند.این به معنای تولید کالاهایی با هزینۀ کمتر و کیفیّت بیشتر و ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملاً جدید است. این همه حاکی از آن است که کارآفرینان نقش بسیار مؤثّری در تحوّل اقتصادی یک کشور دارند.
به دلیل نقش و جایگاه ویژۀ کارآفرینان در روند تحوّل اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، تلاش می کنند شمار هرچه بیشتر افراد از جامعه را که دارای ویژگی‌های کارآفرینی هستند، به آموزش در جهت کارآفرینی و فعّالیّت‌های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. لذا دانشگاه کارآفرین به عنوان اصلی‌ترین مرکز رشد و پرورش افراد کارآفرین و ایده‌ها و روش‌های کارآفرینانه، نقش حیاتی را ایفا می کنند.
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفاهیم، ویژگی‌ها و فرآیند کارآفرینی پرداخته می‌شود. سپس عوامل مؤثّر کارآفرینی بر اقتصاد تعیین، و تأثیرات اقتصادی کارآفرینان مشخّص می‌گردد؛ و در نهایت رابطۀ بین کارآفرینی و دانشگاه بیان شده و جایگاه دانشگاه کارآفرین به عنوان پل ارتباط بین دانشگاه و صنعت و نقش آن در تحوّل و توسعۀ اقتصادی آشکار می‌گردد.