سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید سقط فروش – کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

استان یزد در ایران مرکزی و بخشی از کمربند اسبی جهان واقع شده و از لحاظ اقلیمی دارای شرایط بیابانی و خشک می باشد کمبود رطوبت پوشش گیاهی و همچنین سطوح لخت بیابانی باعث می شود تا بادهای شدید تبدیل به طوفانهای سهم گینی شده ورسوبات زیادی را با خود جابجا نماید این رسوبات از دیرباز مردم منطقه را درگیر شرایط سختی ساخته بطوریکه بارها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند طی سالیان متمادی ساکنان این مناطق روشهای گوناگونی را برای مبارزه با این پدیده به کار گرفته و سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل کرده هاند که امروزه به عنوان دانش بومی مطرح می باشد عدم پذیرش برخی روشهای جدید بعلت ناسازگاری با فرهنگ مردم و نیاز به بومی سازی این روشها و همچنین بحرانهای زیست محیطی ناشی ازا فزایش جمعیت و کنار گذاشتن نظامهای سنتی بهره برداری شناخت دانش بومی را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.