سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن براهیمی – کارشناس ارشد سازههای آبی و رئیس گروه قنوات و سازههای تاریخی آبی , دفتر تو
حمیدرضا محرابیان – کارشناس ارشد زمین شناسی و کارشناس مسئول گروه قنوات و سازههای تاریخی آ

چکیده:

تامین، انتقال و توزیع آب در ایران همیشه جزو یکی از دغدغههای اصلی مردم این دیار بوده است . بعلت شرایط اقلیمی ایران و قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، کشاورزی در ایران همیشه متکی بر آب و آبیاری بوده و بدین لحاظ، مردم این سرزمین همیشه بدنبال آب و انتقال آن بودهاند . از روشهای بومی وتاثیر گذار در فرهنگ و تمدن و شکل گیری جوامع آباد روستایی و شهری در ایران، قنات را میتوان مثال زد . این سیستم تامین و انتقال آب بسیاری قوی و ماهرانه طراحی شده و سالیان متمادی جزو معدود روشهای تامین آب به شمار میرفته است . بطوریکه در عصر جدید با وجود تحول شگفت آور در صنعت تامین و انتقال آب در دنیا، هنوز یکی از روشهای اصلی در تامین و انتقال آب در ایران به حساب می آید . هم اکنون حدود ۱۰ درصد تامین آب کشور از محل قناتها تامین میشود و ۱۴ درصد تولیدات بخش کشاورزی وابسته به قنات است . در این مقاله سعی بر این است که جنبههای فنی , بهرهبرداری، زیست محیطی , اجتماعی و فرهنگی قنات بررسی شده و تاثیرات آن در تامین آب کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . همچنین در جهت حفظ و احیاء این دستاورد عظیم بشری پیشنهاداتی در پایان مقاله ارائه میشود