سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سنگری – مدیر طراحی مهندسی شرکت سایا، شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
منصور سنائی ن‍ژاد – مسئول تحقیق و توسعه شرکت سایا، شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا
زهره سلیمانی پور – کارشناس طراحی و تکنولوژی شرکت سایا، شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا

چکیده:

ایجاد سدهای مختلف به منظور کنترل آبهای سطحی افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایجاد اشتغال و تولید انرژی از اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می باشد. انرژی پتانسیل انباشته شده ناشی از ارتفاع آب در پشت سد در توربین آبی تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد. یک رانر توربین آبی مدل فرانسیس شامل اجزاءاصلی پره (BLADE)، تاج (CROWN) ، رینگ پائینی (BAND) تشکیلشده اند که پس از ریخته گری هر یک و ماشین کاری اولیه به روش جوشکاری به هم اتصال یافته و ماشینکاری نهایی می شوند. در فعالیت تحقیقاتی انجام گرفتهرانر نیروگاه سد دز مورد مطالعه قرار گرفته و نقشه ها و دانش فنی تولید آن مدون گردید.