سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵۷

نویسنده(ها):

فاطمه هاشم – وزارت صنایع و معادن
عزیزه تیموری – شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو
نفیسه متقیان – گروه صنعتی گلرنگ

چکیده:

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به خاطر پدیده جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب پذیری است.در این جهان، تمامی عوامل به سمت دانش محوری حرکت کرده وبسیاری از معادلات کنونی کشورها راباچالشمواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این تغییرات، اگرچه ما را بامشکلاتی مواجه می کند. اما فرصتهایی را پش روی بخش خصوصی و دولتی قرار می دهد. جامعه و یا سازمان دانش محور، مجموعه ای است که در آن گردش امور مبتنی بر دستاوردها، اطلاعات و شاخص های علمی باشد. عصر حاضر، با سیطره و انقلاب ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، امکانات فراوانی در راه تسهیل روند توسعه اطلاعاتی به خود می بیند که بدون شک ماحصل کاربرد علمی و صحیح از آنها، دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.
مدیریت دانش، اولین ابزار است مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از دارائیهای نامرئی سازمان که همان سرمایه انسانی است، حاصل می گردد. سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت، توانائی و تجربه است که برای هر فرد کاری، منحصر به خود اوست . تجمع سرمایه انسانی به شکل حضور تمامی کارکنان در یک سازمان ، منبع منحصر به همان سازمان است که متمایز از دیگر رقبا است.
دومین ابزار که بسیار مهم می باشد، اقتصاد دانائی است. اقتصاد مبتنی بر دانش در بر گیرنده مجموعه ای است که در آن، دانش و توانایی انسانها، بیش از توانایی ابزار، ماشین و یا تکنولوژی، تعیین کننده مزیت رقابتی است. اقتصاد دانش بر، مزیت رقابتی بصورت عمده به کار برد دانش بستگی دارد نه به داده ها و هوشمندی و استراتژی که یک جامعه با دخالت در آنها از یک نقطه شروع به کار نماید، رشد کند و رقابت داشته باشد.