سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه صف آرا – پژوهشکده کاربردهای فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
هما فشندی – پژوهشکده کاربردهای فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شیوا زابلی – پژوهشکده کاربردهای فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شقایق نادری – پژوهشکده کاربردهای فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

اکتشاف دانش نهفته در رشته ای از تصاویر مرتبط با یک موضوع، بر اساس روابط میان اشیاء موجود در تصاویر و استخراج الگوهای رفتاری آنها، تصویرکاوی نامیده می شود . در مقاله حاضر , مراحل تحلیل و طراحی یک سیستم تصویرکاوی , ارائه شده و مسائلی که در این حوزه تحقیقاتی حائز اهمیت می باشند , تشریح می گردد . با این رویکرد , ابتدا کاربردی از سیستم های تصویرکاوی با عنوان دانش یابی از تصاویر تردد خودروها و انسان ها در یک معبر و بررسی هنجارها و ناهنجاری های رفتاری آنها , تعریف می شود . سپس تعابیر مختلف از دانش قابل استخراج در این کاربرد , تعیین می گردد و نیازمندیهای سیستم تصویرکاوی جهت استخراج دانش از مجموعه تصاویر , مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در خاتمه روند ادامه تحقیقات جهت پیاده سازی طرح های ارائه شده تبیین می شود .