مقاله دايره هم حروفي (نظريه اي نو در سبک شناسي بکارگيري صامتها و مصوتها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: دايره هم حروفي (نظريه اي نو در سبک شناسي بکارگيري صامتها و مصوتها)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم حروفي
مقاله معناي عميق بيت
مقاله معنا در ذهن شاعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث تکرار صامتها و مصوتها در ادبيات غرب، ادبيات سنتي و ادبيات جديد ايران به صورتهاي مختلف مطرح شده و مورد توجه بوده است. اما نکته قابل توجه در اين زمينه آن است که آيا تکرار صامتها و مصوتها – آنطور که در کتابهاي متعدد بيان شده – فقط کاربرد موسيقايي دارد يا کارکردهاي معنايي آن نيز بايد مورد توجه باشد؟
در اين مقاله سعي شده تا با طرح يک مدل و تئوري به نام « دايره هم حروفي» روشي براي يافتن کارکردهاي معنايي توالي صامتها و مصوتها و ارتباط آن با؟ فکري مولف ارایه گردد.