سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد وظیفه دان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حمیدرضا شفیعی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

در شبکه های مخابراتی بیسیم ، استفاده از دایور سیتی فضایی باعث بهبود عملکرد می گردد . بسیاری از مواقع داشتن بیش از یک آنتن در ترمینالهای چنین شبکه هایی عملی نیست .در این شرایط ، همیاری بین کاربران آن شبکه در ارسال سیگنالهایشان می تواند دایورسیتی فضایی ایجاد کند . بدین منظور سیگنالهای یک کاربر دلخواه شبکه علاوه بر اینکه بصورت مستقیم به سمت گیرنده ارسال می شوند ، بطور غیرمستقیم و از طریق یک و یا چند کاربر دیگر ، که نقش همیار را برای آن کاربر دارند ، هم ارسال می شوند . همیاری بین کاربران می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد . در این مقاله ، یک شبکه همیاری معرفی و ارزیابی می گردد که در آن ترمینال فرستنده از کد زمان – فضا استفاده می کند ، حال آنکه ترمینالهای سیار دارای یک آنتن هستند . در این شبکه ، فرستنده برای ارسال سیگنال به هر یک از کاربران ، می تواند از یک و یا چند کاربر دیگر شبکه به عنوان واسط استفاده کند . در شرایطی که کانال فیدینگ احتمال خطای سمبل بدست آمده است . نتایج شبیه سازی نشان میدهد که طرح پیشنهادی کارایی موثری دارد .