مقاله درآمدي برمساله بغي و باغي درفقه شيعه و تطبيق آن بر جرم سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: درآمدي برمساله بغي و باغي درفقه شيعه و تطبيق آن بر جرم سياسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بغي
مقاله حقوق كيفري
مقاله جرم سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي سياهمزگي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از جرايمي كه، در شريعت مقدس اسلام، مورد عنايت و توجه شارع بوده، بغي و يا اقدام عليه حاکم اسلامي است.
در حقوق اسلام، جرايمي همچون؛ توطئه براي براندازي حكومت اسلامي، مخالفت و ضديت با حاكمان اسلامي پيوسته، مورد بحث قرار گرفته است.
اين مقاله، به بررسي مساله بغي به عنوان يكي از مسايل فقه سياسي شيعه مي پردازد و از آن به عنوان يکي از مصاديق جرم سياسي، در نظريه هاي حقوق سياسي مدرن تعبير مي کند.