مقاله درآمدي بر تاريخچه مطالعات زنان در باستان شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر تاريخچه مطالعات زنان در باستان شناسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات زنان
مقاله باستان شناسي
مقاله باستان شناسي جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي هرسيني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دژم خوي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي تحولات دانش باستان شناسي در نيمه دوم قرن بيستم مي پردازد. در اين زمان تحت تاثير جنبش هاي آزادي زنان و تحولات انجام شده در ساير علوم انساني و اجتماعي مطالعات زنان به صورت يک دغدغه مطالعاتي وارد قلمرو مطالعات باستان شناسي شد. نگارش حاضر به بررسي سير تاريخي شکل گيري و تحول روي کردهاي مطالعات زنان در دانش باستان شناسي، اهميت آن در گسترش چارچوب نظري دانش باستان شناسي و ارايه قابليت هاي تحليلي نوين مي پردازد. روزآمد شدن چارچوب هاي نظري دانش باستان شناسي، تغيير نگرش نسبت به نقش زنان در جوامع گذشته و ارتقا جايگاه پژوهشگران زن در جامعه باستان شناسي از مهم ترين دستاوردهاي پرداختن به مطالعات زنان بوده است. نکته اي که ذکر آن در اين جا ضروري است اين است که مفهوم جنسيت در حوزه مطالعات علوم اجتماعي با آن چيزي که در باستان شناسي از آن استفاده مي کنيم اندکي تفاوت دارد. در علم باستان شناسي واژه «باستان شناسي جنسيت» اغلب به رويکرد نويني اطلاق مي گردد که مباني آن را مطالعه و تحليل نقش زنان يا مردان (اغلب زنان) در فرايند و توسعه جوامع گذشته تشکيل مي دهند و ما در اين مقاله به موضوع جنسيت از ديدگاه باستان شناسي آن توجه کرده ايم.