مقاله درآمدي بر تصويرشناسي معرفي يک روش نقد ادبي و هنري در ادبيات تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر تصويرشناسي معرفي يک روش نقد ادبي و هنري در ادبيات تطبيقي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير
مقاله تصويرشناسي
مقاله نقد تصويرشناسانه
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله نقد ادبي و هنري
مقاله روابط انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامورمطلق بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط انساني برپايه نظرها و ديدگاه هاي فردي و گروهي شکل مي گيرد؛ و بررسي اين ديدگاه ها از جنبه هاي گوناگون، وظيفه تصويرشناسي است. اين مبحث مهم علمي که در قلمرو هاي مختلف علمي مطرح مي شود، در ادبيات تطبيقي نيز اهميت بسياري دارد.
هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفي تصويرشناسي در قالب روش نقد ادبي و هنري است؛ که در آن، ضمن تعريف اين مبحث، نظرهاي موافقان و مخالفان آن بررسي خواهد شد.