مقاله درآمدي بر جاينام شناسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر جاينام شناسي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاينام شناسي
مقاله زبان شناسي تاريخي
مقاله ريشه شناسي
مقاله فرهنگ جاينامها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احديان محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نامهاي جغرافيايي واژگاني هستند که در طول تاريخ براي ناميدن يک مکان ساخته شده و به کار رفته اند. بررسي اين نامها از ديدگاه زبان شناسي تاريخي مي تواند ما را در به دست آوردن آگاهيهاي تاريخي از زبان و فرهنگ مردمان ساکن در آن ناحيه ياري دهد.
اين مقاله، پس از تعريف جاينام، جاينام شناسي و رابطه آن با زبان شناسي تاريخي و ريشه شناسي را نشان مي دهد. پس از آن به دسته بندي جاينامها پرداخته و در هر مورد مثالهايي به ويژه از استان همدان ارايه مي کند. سپس روشي براي مطالعه جاينامها ارايه نموده و به تشريح منابع مورد استفاده در جاينام شناسي ايران و ضرورت تدوين فرهنگ جاينامها مي پردازد.