مقاله درآمدي بر داستان گويي صوفيانه (قصه هاي کرامت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر داستان گويي صوفيانه (قصه هاي کرامت)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرامت
مقاله داستان
مقاله ساختمان
مقاله زبان
مقاله تناقض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بخش عمده قصه هاي کوتاه صوفيانه، با محوريت کرامات عارفان، مورد بحث قرار گرفته، بين سنديت تاريخي قصه ها با جنبه هاي داستاني آن ها ارتباطي بر اساس روي کردهاي نوين به تاريخ و روايت برقرار مي شود، آن گاه روي دادهاي غيرعادي کرامت در فضاي روايت به نقد کشيده شده، ساختمان اين نوع داستان ها از نظر عناصر طرح، راوي، شخصيت، زاويه ديد و … مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت تناقض هاي بياني عرفا از منظر زباني به تفصيل تحليل مي شود.