مقاله درآمدي بر روشهاي اقتصادي مديريت بار الکتريکي: رهيافت خود جيره بندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۶۵ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر روشهاي اقتصادي مديريت بار الکتريکي: رهيافت خود جيره بندي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله صنعت برق
مقاله مديريت بار الکتريکي
مقاله خود جيره بندي
مقاله قيمت گذاري
مقاله قطع بار
مقاله تابع رفاه اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: همداني گلشن محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زين العابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از مشکلات صنعت برق و بويژه بازارهاي لحظه اي برق، تامين انرژي الکتريکي مورد نياز در طي دوره پيک است. به روش سنتي حل اين مشکل، احداث نيروگاههاي جديد و افزايش ظرفيت توليد انرژي الکتريکي است. راه حل اقتصادي ديگر مديريت سمت تقاضا از طريق مديريت بار مي باشد. روشهاي متفاوتي براي مديريت بار از بعد فني، همانند کنترل مستقيم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادي (از طريق ايجاد انگيزه قيمتي و غير قيمتي) مي توان مديريت بار را اجرا کرد، يکي از روشهاي اقتصادي مديريت بار که ريشه در نظريات بخش عمومي دارد روش خود جيره بندي است.
روش تحقيق اين مقاله از نوع توصيفي مبتني بر روش تحليل محتوا است و سعي مي شود ضمن معرفي اين روش به عنوان يک روش کارآمد با بررسي مقالات بنيادي سير تکامل اين مدل در اقتصاد طي سه دهه اخير ارايه شود. براساس يافته ها، مطالعه ادبيات اقتصادي موجود در اين زمينه را مي توان به دو دوره ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ (دوره معرفي مدل خود جيره بندي) و دوره ۱۹۹۰ تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسيم کرد.