مقاله درآمدي بر رويكرد روايت شناختي به داستان روايي با نگاهي به رمان آيينه هاي دردار هوشنگ گلشيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر رويكرد روايت شناختي به داستان روايي با نگاهي به رمان آيينه هاي دردار هوشنگ گلشيري
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان روايي ساختارگرا
مقاله داستان
مقاله متن
مقاله گلشيري
مقاله آينه هاي دردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، رويكرد روايت شناختي به روايت داستاني را معرفي و سپس مولفه هاي آن را در رمان آينه هاي دردار گلشيري بررسي مي كند. ابتدا پيشينه مطالعاتي بحث ارايه مي شود. سپس دو مولفه اصلي رويكرد روايت شناختي يعني داستان و متن تبيين مي شوند: داستان، دستمايه اوليه اثر و متن، چگونگي نقش دستمايه اوليه است. آنگاه اجزاي اين دو مولفه، با ذكر چند نمونه از رمان آيينه هاي دردار، توصيف مي شوند. در پايان ضمن جمع بندي روايت شناسي ساختارگرا، اين نتيجه ارايه مي شود كه رويكرد روايت شناختي چارچوبي براي نحوه به كارگيري عناصر از جانب نويسنده و الگويي براي تحليل اثر ادبي از جانب خواننده ارايه مي دهد.