مقاله درآمدي بر ضرورت، جايگاه و انواع مطالعات ميان رشته اي در آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر ضرورت، جايگاه و انواع مطالعات ميان رشته اي در آموزش عالي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله چالش ها
مقاله عناصر
مقاله ميان رشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنجرخاني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي دينايي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنياي پيچيده امروز، بشر براي حل مشکلات پيش رو، نيازمند ديدگاه هاي جامع است. در اين ميان، فقط مطالعات بين رشته اي است که موجب مي شود محيط پيرامون افراد، به خصوص محيط دانشگاهي و مطالعات متخصصان انسجامي خاص پيدا کند و باعث پويايي نظام آموزشي و در نتيجه، رشد و اصلاح فرهنگ شود. علاوه برآن، تداخل در محتوا، روش هاي پژوهش، اصول و نظريه ها، مرزبندي رايج علوم را از ميان برده است. واقعيت اين است که پيشرفت در هر رشته، علاوه بر تحقيقات دانشمندان خود، به ميزان بسياري به ديدگاه ديگر دانشمندان، به خصوص رشته هاي نزديک به هم، نيازمند است. انديشمندان ميان رشته اي، واقعيت ها و نيازهاي دنياي جديد را در فراسوي رشته هايي نکوهش مي کنند که ساختاري يک سويه، جزئي نگر، محدود و تخصصي دارند و آشنايي با رويکردهاي ميان رشته اي و آگاهي از چرايي اين مقوله را براي برنامه ريزان درسي ضروري مي دانند و تخصص هاي ميان رشته اي را براي دانشکده ها و موسساتي که در پي دستيابي به مرزهاي جديد و خلق بايسته هاي خاص در عرصه علوم، به ويژه علوم انساني هستند، ضروري مي دانند.
اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است: در بخش اول، مقدمه، اهميت و ضرورت و تاريخچه اي از رويکرد ميان رشته اي بيان شده است. در بخش دوم، ميان رشته اي و انواع آن بحث شده است. در بخش سوم، اشاره اي به سياست هاي آموزشي، متخصصان و کاربران اين رويکرد شده است و در ادامه، چالش ها مربوط به آن واکاوي مي شود. در پايان بحث، نتيجه گيري و پيشنهادهايي ارایه شده است که به طور خلاصه عبارت است از: ۱٫ کاربرد همزمان رويکرد رشته اي و ميان رشته اي در حوزه تحقيقات، يا به عبارت ديگر، قرارگرفتن ساختار منطقي در کنار سازماندهي مهارت هاي متنوع بدون غفلت از ديگري؛ ۲٫ توجيه فلسفه وجودي ميان رشته اي در ميان مسوولان و مجريان و دروني کردن ارزش هاي اين مقوله براي افراد؛ ۳٫ سرمايه گذاري در اين حوزه به سبب نياز به آموزش مناسب رشته ها، اجراي تحقيقات جامع و کاربردي، تسهيل روند رشد هر رشته با کمک رشته هاي ديگر.