مقاله درآمدي بر فقه سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر فقه سياسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مباني فقه سياسي
مقاله كالبد شناسي فقه سياسي
مقاله ايمان
مقاله سياست
مقاله مهندسي مساله و حكم
مقاله علوم اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيرحي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقه، در ادبيات اسلامي، دانش زندگي است. بنا براين، فقه سياسي چونان رابط، ايمان و سياست در جامعه اسلامي تلقي شده است. در اين مقاله، ضمن اشاره به تعاريف رايج فقه و نيز جايگاه فقه سياسي در دسته بندي علوم اسلامي به ويژه بر دو نكته اساسي تاكيد شده است: نخست، مباني و محدوديت هاي فقه سياسي به عنوان دانش معطوف به عمل، و دوم، كالبد شناسي فقه سياسي به مثابه يك دستگاه دانايي و مكانيسم توليد احكام سياسي در درون اين شاخه از دانش اسلامي. كوشش شده است الگويي از مهندسي «مساله و حكم» در فقه سياسي به اجمال طرح و بررسي شود. تاكيد مقاله بر ادبيات فقه شيعه است.