مقاله درآمدي بر معنويت شناسي سازماني و كاركردهاي آن در نيروي انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر معنويت شناسي سازماني و كاركردهاي آن در نيروي انتظامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنويت
مقاله انسان معنوي
مقاله ايمان
مقاله اخلاق اسلامي
مقاله سازمان
مقاله نيروي انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عترت دوست محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چيستي حقيقت معنويت و اثرات آن بر بهبود زندگي و خوش بختي در دنيا و آخرت، امري است که اذهان بشر امروز را به شدت به خود مشغول داشته است. معنويت ديني در واقع، حالتي است که در پي ارتباط روحاني پيوسته با خالق و اطاعت از فرامين او در فرد ايجاد مي شود؛ معنويت ديني راه گشاي انسان در زندگي فردي و سبب ارتقاي معنوي سازمان مربوطه و به تبع آن، جامعه و در نهايت عامل سعادت اخروي فرد و جامعه خواهدبود. موقعيت خاص کارکنان نيروي انتظامي در دو بعد وظيفه خطير اجراي سياست مهم «امر به معروف و نهي از منکر» و اصلاح مفاسد و برقراري نظم در جامعه و بعد امکان تاثيرپذيري کارکنان از ناهنجاري هايي که با آن در ارتباطند، ضرورت وجودي معنويت را در اين قشر دوچندان مي کند. در اين مقاله با روش اسنادي به معرفي معنويت سازماني پرداخته و دلايل ضرورت آن را با مطالعه موردي نيروي انتظامي مطرح مي كنيم.